Skip links

Veiligheid en certificaten

Amtra hecht veel waarde aan veilig werken. Als onze monteurs hebben dan ook hun VCA en Amtra beschikt over het SCCP certificaat.

Lees meer
veiligheid

Ongevallenpreventie heeft de hoogste prioriteit bij AMTRA

Iedereen heeft het over arbeidsveiligheid en certificeringen. Maar wie garandeert dat de dagelijkse werkzaamheden ook daadwerkelijk de strikte richtlijnen ondersteunen? Van ons ontvangt u het SCCP-certificaat.

Veiligheid, gezondheid en milieubescherming zijn stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie en worden verlevendigd door elke medewerker. We ondergaan regelmatig audits, leiden onze medewerkers op en werken met de grootst mogelijke motivatie om beter te worden, zonder de winstgevendheid en eerlijkheid te verwaarlozen.

Onze filosofie

 • Gedocumenteerd beheerd en systematisch herzien managementsysteem
 • Geïntegreerde afweging van werkplekken en werkprocessen
 • Concrete en gecoördineerde werkinstructies en procedures
 • KVGM als integraal onderdeel van doelovereenkomsten van management en medewerkers
 • Systematisch en continu onderwijs opleiding en bijscholing
 • Gebruik van geteste apparatuur gereedschappen en materialen
 • Transparantie van werkprocessen en procedures
 • Consequente naleving van wet- en regelgeving
 • Onafhankelijk personeel met eenheden voor KVGM
 • Uitgebreid risicobeheer
 • Veilig elektrisch systeem

De test volgens KVGM-voorschrift 3 is de erkende en normconforme test van elektrische apparatuur. Deze controle verzekert onze klanten dat de elektrische systemen in onze containers in goede staat verkeren. We kunnen u dit examen aanbieden buiten de wettelijke vereisten.

Geen alcohol of drugs op de werkvloer. We hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers. Naleving van de veiligheidsregels zorgt ervoor dat niemand gewond raakt tijdens het werk. Voor AMTRA omvat dit ook de alcoholtest.

Uw voordeel:

 • Zekerheid bij het gunnen van contracten en het vermijden van regresvorderingen
 • Kostenbesparing door het vermijden van arbeidsongevallen
 • Rechtszekerheid door het systematisch volgen van relevante wet- en regelgeving
 • Vermindering van arbeidsveiligheidsrisico’s
 • Versterking van het imago en concurrentievermogen
 • Identificatie en motivatie van werknemers door middel van “veilige” banen
 • Voorkomen van meerdere controles bij uw aannemers

Compleet kwaliteitsmanagement door uitgebreide certificering

AMTRA stelt hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Talrijke certificaten kunnen dit aantonen: DIN EN ISO 9001, SCCP en PQ VOL. De veiligheid van onze medewerkers en de gebruikers van onze modulaire gebouwen is onze prioriteit.

De voortdurende opleidingen en kwalificaties van onze technici is een belangrijk aspect – vooral als het gaat om het werken in de veiligheidszones van chemische en raffinaderijbedrijven.

Gecertificeerde processen

Om onze hoge kwaliteitseisen te borgen en verder te optimaliseren, beoordeelt het gerenommeerde DQS regelmatig onze managementprocessen. Hun veeleisende normen voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming overtreffen vaak de wettelijke vereisten.

Aan de slag!

Wilt u graag meer informatie ontvangen? Vraag vrijblijvend meer informatie aan via de volgende knop.

Meer informatie